USG kolana badaniem mogącym dać wiele wniosków

Badanie ultrasonograficzne, zwane w skrócie USG, jest wykonywane w ramach podstawowej diagnostyki stawu kolanowego, jako jedno z częstszych badań. Wykorzystuje ono ultradźwięki, które są nieszkodliwe i całkowicie bezbolesne dla ludzkiego organizmu, bez względu na wiek, czy kondycję.

Podczas wykonywania USG, lekarz przykłada głowicę urządzania pokrytą żelem, do stawu kolanowego, badając go w różnych układach (tzw. badanie dynamiczne), dzięki czemu jest w stanie dojść do przyczyny bólu, czy choroby.

Wskazaniami do wykonania USG są:

  • uraz stawu kolanowego (zarówno ostre, jak i przewlekłe), którym zwykle towarzyszy obrzęk oraz ból (możliwa jest dzięki temu ocena: stopnia wysięku, uszkodzenia więzadeł, mięśni, ścięgien, chrząstek, łąkotek, zapalenia kaletek);
  • zmiany w stawie kolanowym o podłożu reumatoidalnym, szczególnie często spotykane u osób starszych (możliwa jest dzięki temu ocena: stopnia wysięku, przerostu błony maziowej, zaognienia stanów zapalnych, pęknięcia ścięgien);
  • guzy w okolicy stawu kolanowego (możliwe jest określenie dzięki temu z jakim typem zmiany pacjent ma do czynienia);
  • diagnostyka pooperacyjna (możliwe jest dzięki temu określenie, czy w stawie kolanowym po operacji pojawił się krwiak, ropień lub stan zapalny).

Lekarz każdorazowo po wykonaniu badania szczegółowo je analizuje wraz z danymi klinicznymi. Tylko bowiem dzięki uzyskaniu całościowego obrazu problemu pacjenta jest on w stanie określić podłoże dolegliwości i zalecić najbardziej odpowiednie leczenie. W razie trudności z postawieniem właściwej diagnozy, możliwe jest zlecenie wykonania bardziej precyzyjnych: tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

Istotną dla pacjenta informacją jest fakt, że badanie USG nie wymaga szczególnego przygotowania, co jest rzadkością w diagnostyce lekarskiej. Należy jednak pamiętać, że fale ultradźwiękowe nie dadzą dobrego obrazu, jeśli będą zmuszone przejść dodatkowo przez opatrunek lub gips. Staw kolanowy, do którego będzie przykładana głowica ultrasonografu musi więc być odkryty.